Różne rodzaje psychoterapii

Warto zapoznać się z rodzajami terapii

Psychoterapia to bez wątpienia jeden z najlepszych sposobów na skuteczną walkę z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Obecnie istnieje kilka rodzajów psychoterapii, a psychoterapeuci najczęściej łączą różne ich elementy, dostosowując je do konkretnego pacjenta, aby efekty terapii były jak najlepsze. Jeżeli interesują nas zagadnienia związane z psychologią, to z pewnością warto dowiedzieć się kilku podstawowych informacji na temat najpopularniejszych rodzajów psychoterapii, aby dostrzec różnice w ich podejściu do zaburzeń psychicznych pacjentów.

Bardzo wielu psychologów ceni psychoterapię poznawczą. Według niej zaburzenia psychiczne zaczynają pojawiać się na skutek różnego rodzaju nieprawidłowości zachodzących w procesie uczenia. Dysfunkcyjne zachowania dotyczą osób, które wykształciły niewłaściwy sposób interpretacji i percepcji zdarzeń, jakie je spotykają. Celem tej terapii jest więc nauczenie pacjenta rozpoznawania oraz eliminowania dysfunkcyjnych sposobów myślenia. Aby to uzyskać, psychoterapia poznawcza pomaga pacjentowi zrozumieć w jaki sposób powstają u niego dysfunkcyjne zachowania oraz zaburzenia emocjonalne. W terapii tej szczególną uwagę zwraca się na procesy poznawcze – interpretowanie zachowań, spostrzeganie i myślenie pacjentów.

Warto zapoznać się z rodzajami terapiiTego rodzaju terapia należy do terapii krótkoterminowych. Kolejnym rodzajem psychoterapii, jest psychoterapia psychodynamiczna, która polega na rozwiązywaniu nieuświadomionych konfliktów emocjonalnych. Według jej przedstawicieli ustąpienie zaburzeń jest możliwe tylko wtedy, kiedy na skutek terapii nastąpią zmiany na kilku płaszczyznach. Po pierwsze musi on uświadomić sobie różnego rodzaju wydarzenia ze swojego życia, które w pewnym momencie wyparł ze świadomości. Musi on także dokładnie zidentyfikować swoje potrzeby i pragnienia oraz przekonać się, że pomimo odczuwanych lęków, nie są one ani zagrażające, ani niebezpieczne. Dzięki tak wnikliwemu zajrzeniu w głąb siebie, pacjent rezygnuje z niewłaściwych mechanizmów obronnych.

Behawioralna psychoterapia Gniezno to kolejny przykład dość popularnego rodzaju psychoterapii. Zakłada ona, że wszelkie zachowania świadczące o nieprzystosowaniu pacjenta zostały przez niego nabyte w procesie uczenia się. Założenie to opiera się na jednym z najważniejszych stwierdzeń behawioryzmu, według którego wszelkie zachowania człowieka kształtowane są przez mechanizmy warunkowania instrumentalnego, klasycznego oraz przez modelowanie. Jedną z najczęściej wykorzystywanych metod w psychoterapii behawioralnej jest przewarunkowanie, czyli wykształcenie nowych zachowań. Warto również wspomnieć, że bardzo często techniki behawioralne łączy się z technikami poznawczymi, które mają na celu zmianę patrzenia pacjenta na siebie i otaczający go świat oraz wykształcenie nowych wzorców zachowań. Taka terapia nosi nazwę psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Kolejnym rodzajem psychoterapii jest psychoterapia systemowa. Zakłada ona, że człowieka nie można rozpatrywać w całkowitym oderwaniu od środowiska, w którym na co dzień funkcjonuje. Terapia systemowa przyjmuje więc istnienie różnorodnych systemów społecznych, w których funkcjonuje jednostka. Oczywiście podstawowym systemem jest rodzina, dlatego też każdy psycholog działający w oparciu o tę teorię, koncentruje się właśnie na zależnościach i procesach, jakie zachodzą w rodzinie pacjenta. Warto wspomnieć, że terapia systemowa rozpatruje jednostkę z perspektywy funkcjonalnej, co oznacza, że np. przyczyną zaburzeń pacjenta mogą być problemy komunikacyjne pomiędzy członkami rodziny. Sama terapia ma oczywiście na celu wyeliminowanie konkretnych problemów, niemniej jednak terapia musi również być nakierowana na cały system (np. rodzinę), aby doprowadzić w nim do zmian o charakterze funkcjonalnym.

Wymieniając różne rodzaje psychoterapii nie sposób pominąć terapii Gestalt. Jej podstawowym zadaniem jest ponowne nauczenie ludzi „świadomości”, która została wyparta przez struktury poznawcze i schematy pojęciowe wyuczone w dzieciństwie. To właśnie one są najważniejszą przeszkodą, która uniemożliwia człowiekowi prawdziwe postrzeganie oraz odczuwanie siebie i swojego otoczenia. Celem terapii Gestalt jest więc pomoc pacjentowi w osiągnięciu pełnej świadomości samych siebie, pogodzenia się ze swoimi zaletami, wadami, historią życia i doświadczeniami emocjonalnymi, aby zaakceptować własną osobę. Mówiąc o terapii Gestalt nie sposób nie wspomnieć o pojęciu „pole emocjonalne”. Opisuje ono relacje człowieka z otoczeniem oraz z samym sobą. W ramach terapii Gestalt psycholog Środa wprowadza pacjenta w odpowiednie pola emocjonalne, odpowiednio stymulując jej zachowania i odczucia. Z tego powodu wiele osób zarzuca tej terapii podmiotowe traktowanie pacjentów, co nie zmienia faktu, że może pochwalić się ona dość wysoką skutecznością.

Innym rodzajem psychoterapii jest psychoterapia zorientowana na proces. Wyżej wymienione rodzaje psychoterapii opierają się z reguły na jednostronnym podejściu do pacjenta i jego problemów, natomiast ta psychoterapia patrzy na całość ludzkiej świadomości. Co to dokładnie oznacza? Że w podejściu tym zwraca się uwagę na ciało, umysł i ducha, jako na świat jedności. Analiza snów, praca nad ciałem, zachowaniem, praca w większych grupach oraz medytacje – wszystkie te elementy mają za zadanie doprowadzić do rozwiązania problemów zarówno jednostki jak i grupy (konflikty, problemy w relacjach, napięcia itp.). Źródłami psychoterapii zorientowanej na proces są nurty filozoficzne, takie jak np. taoizm. Nie ulega wątpliwości, że na tle wcześniej wymienionych rodzajów psychoterapii, odznacza się ona dużą oryginalnością i kompleksowym podejściem do różnych elementów natury ludzkiej. To z kolei sprawia, że wzbudza ona coraz większe zainteresowanie nie tylko wśród specjalistów, ale przede wszystkim wśród pacjentów.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s